Spotkanie z prof. Pawłem Ruszkowkim, który opowie o niezwykłym tekś­cie, jego pow­st­wa­niu i znacze­niu (23.10.2018, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

O dr. Richardzie E. Gal­lagherze zrobi się niebawem głośno. Ten psy­chi­a­tra z kilkudziesię­ci­o­let­nim doświad­cze­niem, wykład­owca Colum­bia Uni­ver­sity oraz New York Med­ical Col­lege zapowiedział pub­likację książki, w której pode­jmie próbę naukowego udowod­nienia zjawiska demon­icznego opętania.

Czy­taj więcej…

Wielu ludzi dys­ponu­ją­cych ekstrazmysłem odbier­ało wiado­mosci o katas­tro­fach lot­niczych czy wybuchach wulka­nów, mimo że zna­j­dowali się setki bądź tysiące kilo­metrów od tych miejsc.

Frag­ment artykułu z numeru 9/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.